Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 12 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/_head.php on line 13 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 17 Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/cab/jz/counter/counter.php on line 18 Šance pro jihozápad
 úterý 23.října 2018   přihlásit se   nápověda   

O nás!   Zpravodaj   Projekty   Rukověť starosty   Přehled subjektů   Spolup. sdružení   Komerční firmy   Kontakt   Odkazy  

home         Žeryk
Šance - Jednotlivé adresáře - levé menu

jz.cz

 Menu  
 Počet přístupů  

celkem přístupů: více o počtech přístupů...
 160161 
 Kontakt  

Šance pro jihozápad
Klenčí p. Č. 118
345 34 Klenčí pod Čerchovem

tel/fax: 379 794 511
mail:sance@jz.cz http:www.jz.cz

 Partneři  


Komerční banka, a.s.
Komerční banka a.s.


CompAct Bohemia s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.


AgAkcent s.r.o.
AgAkcent s.r.o.Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.Perri

 Doporučujeme  

    Odkazy - Státní úřady a instituce Ministerstva
Ministerstvo dopravy a spojů  
Informace o železniční, silniční, letecká, vodní doprava, telekomunikace a poštovní ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(837) url...
 
Ministerstvo financí  
Rubriky: struktura a historie ministerstva, tiskové zprávy, je dobré vědět, poskytování informací, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1009) url...
 
Ministerstvo kultury  
Organizační struktura ministerstva, granty, seznam přímo řízených organizací ministerstva kultury - ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(910) url...
 
Ministerstvo pro místní rozvoj  
Základní údaje o ministerstvu, bytová politika, regionální politika, územní plánování, cestovní ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(10435) url...
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Bezpečnost práce, informace MPSV, pojištění, právo na informace, příjmy a životní úroveň, sociální ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(955) url...
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Průmysl, obchod, energetika, stavebnictví, Evropská unie, podnikání, analýzy, organizace ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(907) url...
 
Ministerstvo spravedlnosti  
Obchodní rejstřík, evidence úpadců, evidence znalců a tlumočníků, přehled státních zástupců, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(789) url...
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Informační stránka, regionální školství, politika výzkumu a vývoje, vysoké školy, celoživotní ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(838) url...
 
Ministerstvo vnitra  
Novinářům - pátrání, statistiky, přehledy, dokumenty, požáry, volby Občanům - občanské průkazy, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(917) url...
 
Ministerstvo zahraničních věcí  
Informace převážně o České republice pro zahraniční zájemce - základní údaje, politický systém, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(858) url...
 
Ministerstvo zdravotnictví  
Rubriky: aktuality, útvary, legislativa, zdroje, granty a dotace, standardy, formuláře, dokumenty, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(944) url...
 
Ministerstvo zemědělství  
Rubriky: aktuality, územní odbory, dotace a programy, legislativa, agrární zahraniční obchod, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(800) url...
 
Ministerstvo životního prostředí  
Rubriky: struktura ministerstva, informační služby, ediční činnost, politika ŽP, legislativa, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(898) url...
 

 Prezident a Vláda
Kancelář prezidenta republiky  
Rubriky o prezidentu republiky, kanceláři prezidenta republiky, správě Pražského hradu, prohlídka ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(725) url...
 
Úřad vlády ČR  
Rubriky: aktuální informace, vláda České republiky, výbory, rady a komise, tiskové oddělení, odbor ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(887) url...
 
 Poslanecká sněmovna a Senát
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  
Rubriky: poslanci, výbory, komise a delegace, poslanecké kluby, informace, co je nového. Průběžná ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(939) url...
 
Senát Parlamentu ČR  
Rubriky: předseda a místopředsedové, senátoři, kanceláře senátorů ve volebních obvodech, výbory, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(859) url...
 
 Úřady státní správy
Bezpečnostní informační služba  
Rubriky: slovo ředitele, znak BIS, poslání zásady a krédo, služební přísaha, historie vzniku, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1181) url...
 
Národní bezpečnostní úřad  
Rubriky: profil, struktura, zákon, vyhlášky, utajované skutečnosti, certifikované technické ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1775) url...
 
Celní správa ČR  
Informace celní správy, celní předpisy, EU a CS CR, celní orgány, datové soubory, zahraniční ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(864) url...
 
Česká akademie věd  
Struktura Akademie věd ČR. Seznamy pracovišť. Výzkumné programy. Informace Technologického centra ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(815) url...
 
Česká národní banka  
Aktuální informace banky, měnová politika, bankovní dohled, finanční trhy česká platidla bankovní ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(925) url...
 
Česká zemědělská a potravinářská inspekce  
Aktuální zprávy z kontrol pro spotřebitele, nové zákony a vyhlášky, činnost ČZPI, organizační ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1007) url...
 
Český ekologický ústav  
Organizační struktura ústavu s popisem činnosti jednotlivých pracovišť (například komplexní ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(3852) url...
 
Český geologický ústav  
Adresář českých geologů, informace o ústavu, informace o ústavní knihovně, geologické informace, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(933) url...
 
Český hydrometeorologický ústav  
Informace o předpovědi počasí, čistotě vody, stavu ovzduší, družici, radaru, detekci blesků a ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(931) url...
 
Český národní komitét programu MAB  
Informace o programu MAB, seznam a zařazení ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1785) url...
 
Český normalizační institut  
Informace o normalizaci v ČR, tvorbě norem,službách poskytovaných ČSNI, prodeji norem a publikací, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1377) url...
 
Český statistický úřad  
Informace o ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(875) url...
 
Český telekomunikační úřad  
Dodržování zákona o telekomunikacích a právních předpisů vydaných k jeho provádění.(rozhodování o ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1360) url...
 
Český úřad zeměměřický a katastrální  
Informace o struktuře resortu, aktualitách, kontaktech, předpisech, dokumentech a periodice v ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(906) url...
 
Generální ředitelství cel  
Informace CS, celní předpisy, orgány, celní sazebník, datové soubory, ECR, zahraniční obchod, clo ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(747) url...
 
Pozemkový fond České republiky  
Informace o kontaktu, restituci, prodeji a ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1995) url...
 
Svaz průmyslu a obchodu  
Informace o svazu a jeho členech, stanoviscích a názorech, statistických informacích, obnově ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(905) url...
 
Státní správa České republiky  
Informace o České republice, ústředních orgánech, okresech, magistrátech a městských ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1111) url...
 
Státní ústřední archiv  
Můžete se dozvědět mnoho zajímavého o historických pramenech, skartaci dokumentů, našich publikací ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1771) url...
 
Státní veterinární správa  
Informace o veterinárním zákonu, měsíčním výkazu nákaz, obchodování s veterinárním zbožím. ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(848) url...
 
Úřad pro civilní letectví  
Organizační struktura, aktuální ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(3702) url...
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  
Informace o historii úřadu, aktualitách, zákonech a spolupráci s EU. ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(955) url...
 
Úřad pro státní informační systém  
Informace o úřadu, standardy SUS, bezpečnost IS, informační služby, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1181) url...
 
Úřad průmyslového vlastnictví  
Informace o právních předpisech, úřadu, ochranné známky, obecné informace, služby UPV, ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1048) url...
 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
Informace o poskytování dat z IDC, pobočkách, legislativě, pracovních místech, lesnickém slovníku a ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1610) url...
 
Ústav územního rozvoje  
Informace o Ústavu územního rozvoje ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(2141) url...
 
Ústav zemědělských a potravinář. informací  
Informace o zpravodajství, statistice, obchodu, legislativě, výzkumu, akci, poradenství, vzdělávání ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(1044) url...
 
Ústřední komise pro ochranu zvířat  
Informace o aktualitách, nabídce a ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(804) url...
 
 Úřady a instituce - svět
Stránky Evropské unie  
v jazycích zemí EU ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(923) url...
 
Stránky OECD  
v angličtině nebo ...
 odeslat odkaz e-mailem použito(756) url...
 
Šance - Intranet - pravé menu

jz.cz

 Doprava  
 Aktuality  
 Nepřehlédněte  
 Intranet "Šance"  
 (c) 2000-2018 Šance pro jihozápad aktualizace:  13.11.2008 10:03:08